ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท รักษาความปลอดภัย ที เอส และฟาซิลิตี้ เซอวิสเซส จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,008,000 บาท (หนึ่งล้านแปดพันบาทถ้วน)

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ประกาศจังหวัดสงขลา.pdf 444.70 KB
แชร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้า 1 / 365