เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการ โครงการจ้างปรับปรุงโครงสร้างและภูมิทัศน์จุดก่อนเข้าสู่บริการและจุดให้บริการของศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC) ปีงบประมาณ 2566 - 2567 จำนวน 1 รายการ 

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf 449.44 KB
แชร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้า 1 / 358