สธ.สงขลา แนะยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” ป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ และระวังอันตรายจากประทัด ควันธูป เพื่อเทศกาลตรุษจีนสุขใจ

       นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ช่วงเทศกาลตรุษจีนประชาชน  จะออกมาจับจ่าย เลือกซื้ออาหาร เครื่องไหว้ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ สำหรับไหว้เจ้าและบรรพบุรุษ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและบุคคลในครอบครัว ซึ่งอาหารบางอย่างที่เสร็จสิ้นจากการไหว้และสัมผัสกับสภาพอากาศร้อนภายนอกเป็นระยะเวลานาน อาจทำให้เชื้อแบคทีเรียเจริญเติบโต เมื่อรับประทานอาหารเข้าไปอาจป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษได้ สำหรับสถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาได้รับรายงานผู้ป่วย โรคอาหารเป็นพิษ (Food Poisoning) จำนวน 1,392 ราย (คิดเป็นอัตราป่วย 97.25 ต่อประชากรแสนคน) ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคืออำเภอสะบ้าย้อย รองลงมาคือ เมืองสงขลา และรัตภูมิตามลำดับ (ข้อมูล ณ 11 มกราคม 2567) โรคอาหารเป็นพิษ เกิดจากการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำ ที่ปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และพยาธิที่มากับอาหารที่ไม่สะอาด อาหารที่ปรุงไว้นานหรืออาหารที่ปรุงสุก ๆ ดิบ ๆ และไม่ได้แช่เย็นหรือนำมาอุ่นให้ทั่วถึงก่อนรับประทานอาจทำให้เชื้อโรคเจริญเติบโตได้ อาการของโรคอาหารเป็นพิษ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายอุจจาระเป็นน้ำหรือ มีมูกเลือด ปวดมวนท้อง ปวดศีรษะ อาจมีไข้ร่วมด้วยความรุนแรงขึ้นอยู่กับปริมาณเชื้อที่รับเข้าไป หากเกิดอาการขาดน้ำจะทำให้ช็อก หมดสติและเสียชีวิตได้ การช่วยเหลือเบื้องต้นโดยให้ผู้ป่วยดื่มสารละลายผงเกลือแร่ (ORS) ทีละน้อย ๆ แต่บ่อยครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายขาดน้ำ ซึ่งผงเกลือแร่สามารถเตรียมเองได้ง่ายโดยเติมน้ำตาลทราย 2 ช้อนโต๊ะ และเกลือแกงครึ่งช้อนชาผสมกับน้ำสะอาด 750 ซีซี (หากผสมแล้วกินไม่หมดภายใน 1 วัน ให้เททิ้งและผสมใหม่) และถ้าอาการไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์ทันที

      ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ขอแนะนำประชาชนเลือกซื้ออาหารที่สด สะอาด และยึดหลัก  “สุก ร้อน สะอาด” โดยรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ไม่รับประทานอาหารดิบ หรือสุก ๆ ดิบ ๆ อาหารที่ปรุงไว้นานเกิน 2 ชั่วโมง ควรนำมาอุ่นร้อนให้ทั่วถึงก่อนรับประทานทุกครั้ง ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้งก่อนปรุงหรือรับประทานอาหารและภายหลังขับถ่ายอุจจาระ เลือกซื้อน้ำแข็งที่ถูกสุขอนามัยมีภาชนะรองรับ ไม่วางกับพื้นโดยตรง หากเป็นน้ำแข็งหลอดที่บรรจุถุงควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากให้ครบถ้วน เช่น ผู้ผลิต และชื่อที่ตั้ง สถานที่ผลิต เครื่องหมาย อย. ภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร ควรล้างทำความสะอาด เก็บให้พ้นจากสัตว์นำโรค เช่น หนู แมลงสาบ แมลงวัน รวมถึงการขับถ่ายอุจจาระลงส้วมที่ถูกสุขลักษณะ หากมีอาการถ่ายเป็นน้ำมากขึ้น อาเจียนบ่อย รับประทานอาหารไม่ได้ กระหายน้ำมากกว่าปกติ มีไข้สูง ถ่ายอุจจาระเป็นมูก หรือปนเลือดควรรีบไปสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

     นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม กล่าวเพิ่มเติมว่า ช่วงเทศกาลตรุษจีนประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนมีความเชื่อว่าการสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยการจุดประทัดเป็นการขับไล่สิ่งชั่วร้ายและทำให้กิจการเจริญรุ่งเรืองในวันขึ้นปีใหม่ ทั้งนี้ หากมีการจุดประทัด ดอกไม้ไฟ ไม่ควรจุดใกล้วัตถุไวไฟ/อาคารบ้านเรือน ควรเตรียมภาชนะบรรจุน้ำไว้ใกล้บริเวณที่จุด สำหรับใช้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ผู้ปกครองไม่ควรให้เด็กนำประทัดมาจุดเล่นเด็ดขาด อาจทำให้ได้ รับบาดเจ็บที่รุนแรง และหากเกิดอุบัติเหตุให้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยให้รีบห้ามเลือดและใช้ผ้าสะอาดปิดบาดแผลหรือพันแผลให้แน่นเพื่อป้องกันเลือดออก ส่วนการจุดธูปเทียนไหว้นั้นขอให้ระมัดระวังอันตรายจากควันธูป เช่น ระคายเคืองตา ทำให้ตาแห้ง แสบตา น้ำตาไหล ระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ แสบจมูก คันจมูก ทำให้ไอหรือจาม ระคายเคืองคอ ปวดศีรษะ เหนื่อยล้า อ่อนเพลีย และอาจหมดสติได้ หากสูดดมในปริมาณมาก ซึ่งวิธีป้องกันควันธูป ได้แก่ 1.สวมหน้ากากอนามัย 2.จุดธูปในที่อากาศถ่ายเท 3.ใช้ธูปสั้นเพื่อลดระยะเวลา และ 4.ล้างมือหลังสัมผัสก้านธูป และควรหลีกเลี่ยงการปักธูปลงบนอาหาร เพราะในก้านธูปมีสารเคมี อาจเป็นอันตรายเมื่อเรารับประทานอาหารที่ไหว้เข้าไป นอกจากนี้ ยังมีอีกหนึ่งทางเลือก คือการใช้ธูปไฟฟ้าแทนการจุดธูปจริง ซึ่งจะสามารถช่วยลดควัน ลดขยะจากเศษธูป ประหยัดค่าใช้จ่าย และยังปลอดภัยต่อสุขภาพอีกด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422 ทั้งนี้ หากบุคคลในครอบครัวเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถขอความช่วยเหลือจากสายด่วนนเรนทรสงขลา โทร 1669 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

                                                                                                                                                                       ***ฝ่ายปฐมภูมิ สุขภาพภาคประชาชนและสื่อสารองค์กร/สสจ.สงขลา***

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
แชร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้า 1 / 358