ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งและจัดซื้อบริการดิจิทัล จำนวน 14 รายการ (ตามเอกสารแนบ)

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf 498.97 KB
แชร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้า 1 / 358