ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ประกาศจังหวัดสงขลา

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

จำนวน 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา

2. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา

3. ตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา


ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ประกาศรับสมัครฯ.pdf 503.99 KB
แชร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้า 1 / 358