สธ. สงขลาเตือนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีบรรจุภัณฑ์ปลอดภัย และมีเครื่องหมาย อย.รับรอง

      ด้วยขณะนี้ มีการเผยแพร่การทำวุ้นขนมเยลลี่ “ องุ่นเคียวโฮ ” ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ โดยใช้บรรจุภัณฑ์อาหารที่อาจเสี่ยงต่ออันตรายจากการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค หรืออันตรายจากสารที่ผสมอยู่ในบรรจุภัณฑ์

     นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากการเฝ้าระวังข้อมูลโรคและภัยสุขภาพ ทางช่องทางสื่อออนไลน์ พบว่าในขณะนี้มีการเผยแพร่ทางสื่อ TikTok เกี่ยวกับการทำวุ้นเยลลี่ “ องุ่นเคียวโฮ ” ที่บรรจุในถุงมือยาง ถุงนิ้วยาง หลอดฉีดยา และภาชนะอื่นๆ และพบมีการจำหน่ายบริเวณหน้าโรงเรียน ตลาดชุมชนต่าง ๆ มากขึ้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการดูแลคุ้มครองประชาชนให้ได้รับความปลอดภัยในการบริโภค ผลิตภัณฑ์ และการได้รับบริการที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตและสุขภาพอนามัย มีความห่วงใยผู้บริโภคในการบริโภคผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เพราะอาจได้รับอันตรายจากเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค เนื่องจากกระบวนการผลิตที่ไม่ถูกสุขลักษณะหรืออาจได้รับอันตรายจากสารที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ห่อหุ้ม ซึ่งไม่เหมาะสมในการบรรจุอาหาร เช่น ถุงมือยาง ถุงนิ้วยาง สีผสมอาหาร และวัตถุกันเสียที่เกินมาตรฐาน จึงฝากเตือนให้ผู้ปกครองใส่ใจดูแล บุตรหลานในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์มารับประทาน ให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีเลขสารบบอาหาร หรือเลข 13 หลักในกรอบเครื่องหมาย อย. อย. xx-x-xxxxx-x-xxxx ที่ระบุชื่อ ที่อยู่ ผู้ผลิตที่ชัดเจน มีวันผลิต วันหมดอายุ เป็นต้น ไม่ควรซื้ออาหารเพียงเพราะมีรูปลักษณ์ และสีที่ดึงดูดความสนใจเด็ก แต่ควรคำนึงถึงลักษณะบรรจุภัณฑ์ที่ห่อหุ้มด้วย เพราะอาจส่งผลต่อคุณภาพความปลอดภัยของสินค้าได้

      นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม ยังกล่าวอีกว่า ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงฉลากไม่ถูกต้องไม่แสดงวันเดือนปีที่ผลิต และหรือวันเดือนปีที่หมดอายุ จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 มาตรา  6 (10) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท ดังนั้นผู้บริโภคจึงควรให้ความสำคัญกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมาย อย. เพราะผ่านการรับรองประสิทธิภาพ คุณภาพ และความปลอดภัยแล้ว เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในการใช้หรือบริโภคสินค้านั้น ๆ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  สามารถสอบถามได้ฟรี ที่สายด่วนผู้บริโภค 1556

                                                                                                                                                      ***ฝ่ายปฐมภูมิ สุขภาพภาคประชาชนและสื่อสารองค์กร/สสจ.สงขลา***

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
แชร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้า 1 / 358