ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ลว. 23 ก.พ. 67.pdf 412.04 KB
แชร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้า 1 / 358