จังหวัดสงขลา แสดงความยินดีกับผลการประกวดผลการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ และชมรม to be number one ระดับภาคใต้ ประจำปี 2567

https://drive.google.com/drive/folders/1XYaWlfFVxfXX_qiFcbZ6DzHzFR3nCpMZ?usp=drive_link


ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ธานี

จำนวน 17 ทีม ดังนี้  

ประเภทจังหวัด สถานะทองระดับ 1 

ประเภทอำเภอ - สถานนะเงินระดับ 1 ได้แก่ อำเภอนาทวี

                        - กลุ่มดีเด่น ได้แก่ อำเภอเมืองสงขลา

ประเภทชุมชน กลุ่มดีเด่น ได้แก่ ชุมชนบ้านกันใหญ่ / ชุมชนบ้านเขานา / และชุมชนพะวง

ประเภทชมรมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน - สถานะทอง ระดับ 1 ได้แก่ รร.นาทวีวิทยาคม

                                                 - กลุ่มดีเด่น ได้แก่ รร.ทับช้างวิทยาคม และ สกร.อำเภอนาทวี

ประเภทชมรมในสถานประกอบการ - สถานะทองระดับ 2 ได้แก่ บริษัทซี พี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า DC หาดใหญ่ 

                                             - สถานะเงินระดับ 1 ได้แก่ บริษัทคิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้ง จำกัด

ประเภทสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน - สถานะทองระดับ 1 ได้แก่ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา

ประเภทชมรมเรือนจำและทัณฑสถาน - กลุ่มดีเด่น ได้แก่ เรือนจำกลางสงขลา

                                               - สถานะทองระดับ 2 ได้แก่ ทัณฑสถานหญิงสงขลา

                                               - สถานะเงินระดับ 1 ได้แก่ เรือนจำอำเภอนาทวี

ประเภทชมรมในสำนักงานคุมประพฤติ สถานะเงิน ระดับ 1 ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา

                                                                             และ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสขลา สาขานาทวี

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
แชร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้า 1 / 358