ข่าวประชาสัมพันธ์ "รับสมัครกรรมการ"

การคัดเลือกกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒
รับสมัครกรรมการ
ตำแหน่ง ผู้แทนองค์กรเอกชน
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็นการแสวงหาผลกำไรและดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานด้านสุขภาพ

โดยจัดทำเอกสารการสมัครส่งไปยังฝ่ายปฐมภูมิ สุขภาพภาคประชาชนและสื่อสารองค์กร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ภายในวันที่ 5 เมษายน 2567

โทร 074-312703 (ภายในเวลาราชการ)

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
แชร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้า 1 / 358