จังหวัดสงขลา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบำบัดยาเสพติด โดยชุมชนมีส่วนร่วม (CBTX) และคัดเลือกชุมชนล้อมรักษ์ จังหวัดสงขลา ประจำปี 2567

จังหวัดสงขลา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบำบัดยาเสพติด โดยชุมชนมีส่วนร่วม (CBTX) และคัดเลือกชุมชนล้อมรักษ์ จังหวัดสงขลา ประจำปี 2567

.

https://www.facebook.com/suksasongkhla/posts/pfbid02fbpghLRSphrNB3Mj2x9K6qEWJcmAYn1fwJQUrzYmR9N1NAGwpybxtmfEZpvtS8q2l

.

https://www.facebook.com/Pr.Songkhla.Thailand/posts/pfbid031Z1itobPq2QyB1jRCSkyVh19xoaMQgJFd5ou8MKyWAA9W6raNWDgBwXAYuxHwuKCl

.

https://www.facebook.com/Pr.Songkhla.Thailand/posts/pfbid0sP9kNehT4kCFaL3PH1U3Mv5Recix9vVb8dXWab9XWyFFE1xFxHDowGK5y7JP4o3rl

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
แชร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้า 1 / 369