เว็บไซต์ 30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว

เว็บไซต์ 30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว
https://id.moph.go.th

SOP แนวทางการดำเนินงาน 30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว

https://drive.google.com/drive/folders/1HI92JezdVCvKAwNrIIiUc9TzhXwDMAvr

Dashboard การขับเคลื่อนนโยบาย “ยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วย บัตรประชาชนใบเดียว”

https://app.powerbi.com

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
แชร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้า 1 / 369