สสจ.สงขลา จัดประกวดการดำเนินงานผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา ปี 2567

วันที่ 15 พ.ค. 2567 ภญ.วิไลวรรณ สาครินทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ประธานเปิดการประกวดการดำเนินงานผู้สูงอายุ จังหวัดสงขลา ปี 2567 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โดยมี สาธารณสุขอำเภอควนเนียง และบุคลากรสาธารณสุขผู้เกี่ยวข้องร่วมเป็นกำลังใจ และเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ โดยแบ่งเป็นประเภท ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ, ผู้ดูแลผู้สูงอายุ,ผู้ขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
แชร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้า 1 / 369