คู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 PMQA4.0_Mannual.pdf 3.69 MB
แชร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้า 1 / 358