การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 คู่มือ PMQA ของ กพร .ฉบับย่อ.pdf 19.25 MB
แชร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้า 1 / 365