นโยบายและทิศทางการดำเนินงาน กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 OK_031065 Slide ปลัด ปี 66 V.6.pdf 1.60 MB
2 นโยบาย 2566 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข.pdf 1.86 MB
แชร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้า 1 / 365