กิจกรรมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำเดือนพฤศจิกายน

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำเดือนพฤศจิกายน "หิ้วตะกร้า นุ่งผ้าไทย ไปวัดวันพระ เว้นระยะห่าง" ณ วัดโพธิ์ปฐมมาวาส อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
แชร์