ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ คปสอ. และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในการประชุมถ่ายทอดและขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์ ด้านสาธารณสุข ปี 2566 - 2570 ณ โรงแรมต้นอ้อยแกรนด์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
แชร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้า 1 / 358