ผู้บริหาร สธ.สงขลาร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 1/2566

นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 นพ.ธนิศ เสริมแก้ว สาธารณสุขนิเทศก์ฯ ผอ.สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร เขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อบ่ายวันที่ 25 ม.ค. 2566 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา รพ.ตรัง จ.ตรัง พร้อมด้วย รอง ผอ.สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 ผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 12 และนพ.สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมฯ

ขอขอบคุณภาพจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
แชร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้า 1 / 365