จ.สงขลา มอบหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน

     นายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานฯ มอบหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน เมื่อเช้าวันที่ 26 ม.ค. 2566 ณ ห้องประชุมฑิฆัมพร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และประชุมชี้แจงข้อกฎหมายฯ ว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ.2562 มีภญ.วิไลวรรณ สาครินทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมฯ

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
แชร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้า 1 / 369