ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 2 เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์/วิศวกรโยธา)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 2 เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์/วิศวกรโยธา)

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 img-207205558.pdf 258.67 KB
แชร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้า 1 / 352